Pacjent koordynowany telemedycznie

Pacjent koordynowany telemedycznie jest projektem wsparcia osób po 55 roku życia. Obszar wsparcia obejmuje monitoring medyczny za pośrednictwem urządzeń do komunikacji na odległość oraz wykorzystanie ubieranych czujników czuwających nad życiem podopiecznego. To również pomoc w codziennych sytuacjach problemowych dzięki concierge będącym częścią rozwiązania. Jak to działa? Sprawdź!

Pacjent koordynowany w opiece zdrowotnej

Od stycznia 2018 roku Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje projekt opieki koordynowanej w POZ. Projekt dla pacjentów z 11 najczęstszych grup chorych przewlekle w Polsce. Koordynacja ma na celu dostosowanie usług i świadczeń do potrzeb zdrowotnych pacjentów, nie jak do tej pory pacjentów do możliwości ośrodków zdrowia. Projekt POZ+ o którym mowa, obejmuje również profilaktykę dorosłych, edukację zdrowotną czy fizjoterapię ambulatoryjną świadczoną w wybranych chorobach przewlekłych. Ten model dzięki swojej kompleksowości ma podnieść efektywność ochrony zdrowia i poprawić bezpieczeństwo zdrowotne beneficjentów.Pacjent koordynowany telemedycznie

Co się dzieje z pacjentem poza ośrodkiem zdrowia?

Koordynacja Pacjenta w placówce medycznej pozwala na dopasowanie świadczeń do realnych potrzeb chorego. To również okazja do rozmowy, pracy nad zmianą nawyków żywieniowych czy higienicznych, które często korelują ze stanem zdrowia. A w przypadku wielochorobowości — związanej również z podeszłym wiekiem, koordynacja jest szansą na zweryfikowanie dotychczasowych terapii. Sprawdzenie interakcji lekowych czy stosowanych zaleceń lekarskich w celu wypracowania optymalnej ścieżki przywracającej pacjenta do ustabilizowania wyników i przewidywalności jego stanu. Co z pacjentem, który opuszcza przychodnię i do następnej wizyty ma kilka dni, czy nawet tygodni? Tu pojawia się rozwiązanie w postaci pacjenta koordynowanego telemedycznie. W tej sytuacji z pomocą przychodzi telemedycyna i możliwości koordynacji stanów, które w życiu codziennych mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Szybka reakcja wynikająca z monitoringu pozwala zarządzać ryzykiem w zdrowiu osoby w wieku starszym.

Zasłabnięcie, upadek, czy awaria sprzętu w domu seniora

Pacjent koordynowany telemedycznieDla pacjenta koordynowanego telemedycznie istnieją rozwiązania pozwalające obecnie monitorować aktywność podopiecznych 24 godziny na dobę. Wyspecjalizowane centra alarmowe odbierają sygnały wysyłane przez sprzęt, czy samych podopiecznych i reagują adekwatnie do potrzeby pacjenta. W skrajnych przypadkach wzywają służby ratownicze, ale równie często informują lokalnych opiekunów, pomagają w organizacji wizyty u specjalisty w POZ, a nawet wspierają w rozwiązaniu drobnych awarii w domu poprzez wezwanie hydraulika, elektryka, szklarza czy ślusarza. Dzięki concierge pacjent może prosić o pomoc w organizacji usług takich jak zakupy do domu, ale też nietypowych potrzeb.

Pacjent koordynowany telemedycznie – czyli jak?

Pacjent koordynowany telemedycznieDzięki standaryzacji pacjenta monitorowanego za pośrednictwem telemedycyny szereg zdarzeń jest zabezpieczonych odpowiednimi scenariuszami. Centrum telemedyczne, asystent pod telefonem w ramach concierge czy opiekunowie lokalni delegowani do projektu są w stanie zaspokoić większość potrzeb i rozwiązać każdy problem podopiecznego. Dzięki współpracy dostawców rozwiązań — począwszy od operatora telefonii komórkowej, który optymalizuje zasięg nadajników BTS odpowiedzialnych za zasięg nawet w piwnicy. Przez operatora telecentrum medycznego współpracującego z lokalnym koordynatorem projektu pracującym np.: w Dziennym Domu Opieki Seniora, po samych beneficjentów stwarzana jest sieć opieki koordynowanej telemedycznie na najwyższym poziomie. Sam projekt z uwagi na swoją nowość na rynku ciągle ewoluuje, mając na celu rozbudowę bazy scenariuszy przypadków pacjenta standaryzowanego i rozwiązań mających na celu zaspokojenie jego potrzeb w czasie, kiedy fizycznie przebywa poza ośrodkiem zdrowia czy opieki dziennej.

Centrum Symulacji Medycznych, a pacjent koordynowany telemedycznie

Na terenie Polski prężnie działają ośrodki przy Uniwersytetach Medycznych mające na celu opracowywanie scenariuszy wydarzeń medycznych. Prowadzą one szkolenia z obszaru komunikacji i dostarczania tożsamych świadczeń dla chorych i ich rodzin. Wspomniane Centra Symulacji Medycznych to miejsce edukacji studentów, przyszłych pracowników ochrony zdrowia.To również obszar współpracy ekspertów odpowiedzialnych za podnoszenie jakości w nauczaniu i opiece nad chorymi w różnych stanach chorobowych i oczekiwanych rezultatach interwencji. Dzięki ich pracy uzyskujemy sprawdzone i skalowane rozwiązania niezbędne do utrzymania jakości opieki na bezpiecznym poziomie. Rozwiązanie to jest korzystne tak dla pacjenta, jak i usługodawcy — lekarza, pielęgniarki, położnej czy koordynatora medycznego.

Chcesz wiedzieć więcej?

O Pacjencie koordynowanym telemedycznie możesz dowiedzieć się na spotkaniach eksperckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.  Skoro dotarłeś do końca artykułu skorzystaj z okazji i zapisz się na najbliższe wydarzenie. Aby zarejestrować się na wydarzenie kliknij w linkgoo.gl/MqYbys, a o szczegółach projektu przeczytaj w artykule Warsztaty eZdrowie mazowieckie na WUM.

Leave a Reply