Internetowe Konto Pacjenta, czyli elektroniczna karta zdrowia

Internetowe Konto Pacjenta, czyli elektroniczna karta zdrowia to element projektu P1 realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Ta bezpłatna aplikacja internetowa, umożliwia dostęp do informacji o świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych, jak i prywatnych. Czym wyróżnia się Internetowe Konto Pacjenta od znanych i dostępnych na rynku Portali Pacjenta? Sprawdź w artykule.

Internetowe Konto Pacjenta, czyli elektroniczna karta zdrowia

Internetowe Konto Pacjenta, czyli elektroniczna karta zdrowiaAplikacja Internetowe Konto Pacjenta (IKP) daje możliwość dostępu Pacjentom do ich własnych danych w zakresie dokumentów medycznych w postaci elektronicznej: w pierwszym etapie do e-recept, w ramach rozbudowy P1 o kolejne moduły również do e-skierowań i danych przekazywanych elektronicznie do systemu P1 przez Usługodawców tj. w szczególności informacji o zdarzeniach medycznych, rozpoznaniach i wykonanych procedurach medycznych. Dane te — dla wygody, zgromadzone w jednym miejscu, niezależnie od miejsca ich wytworzenia. Celem aplikacji IKP jest ułatwienie Pacjentowi dostępu do własnej dokumentacji medycznej oraz udostępnienie pomocnych narzędzi ułatwiających Pacjentowi stosowanie m.in. farmakoterapii — dostęp do dawkowania poszczególnych leków.

Bezpieczne logowanie do Internetowego Konta Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta, czyli elektroniczna karta zdrowiaWarunkiem koniecznym uzyskania dostępu do IKP jest posiadanie aktywnego konta Profilu Zaufanego (PZ). Profil Zaufany jest to cyfrowy podpis dla administracji publicznej, traktowany na równi z podpisem kwalifikowanym. Posiadając profil zaufany, jesteś wiarygodny i nikt nie może się pod Ciebie podszyć, a dane są odpowiednio zabezpieczone. Jeśli Użytkownik nie posiada konta w PZ, musi zarejestrować konto w Profilu Zaufanym, złożyć wniosek o Profil Zaufany dla konta i potwierdzić w Punkcie potwierdzającym lub poprzez bankowość elektroniczną, lub poprzez certyfikat kwalifikowany. Pacjent może także założyć konto Profilu Zaufanego w Punkcie Potwierdzającym np. w Urzędzie Skarbowym. Dzięki Profilowi Zaufanemu można korzystać z serwisów administracji publicznej bez wychodzenia z domu.

Co można obecnie zrobić na Internetowym Koncie Pacjenta?

Internetowe Konto Pacjenta, czyli elektroniczna karta zdrowiaW witrynie pacjent.gov.pl dostępne są obecnie dwie zakładki: Dokumentacja medyczna i Pacjent. Pierwsza z nich zawiera podzakładkę e-recepty, w której znajdziemy wystawione elektroniczne formularze recept z możliwością ich realizacji. Drugą podzakładką są recepty refundowane. W niej pojawiają się zrealizowane recepty ze wskazaniem daty, miejsca realizacji, listy leków, opłaty pacjenta oraz kosztów refundacji. Ważne jest, aby wcześniej wyrazić zgodę na udostępnianie danych z platformy Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Jest to ogólnopolski serwis udostępniający zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Docelowo dostęp do części usług z ZIP w IKP będzie możliwy także odwrotnie — dostęp do IKP za pośrednictwem ZIP. W ostatniej zakładce Pacjent widnieją dane pacjenta takie jak imię, nazwisko, pesel, e-mail oraz numer telefonu. Jest też podzakładka Powiadomienia, gdzie definiujemy preferowany kanał komunikacji w sprawie realizacji e-recept na SMS bądź e-mail. To na razie tyle.

Internetowe Konto Pacjenta kontra Portal Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta, czyli elektroniczna karta zdrowiaZ dostępnych obecnie na IKP usług nie znalazłem nic, co mogłoby mi dziś pomóc w codziennym dbaniu o zdrowie. Czekam na e-recepty w woj. mazowieckim i kolejne usługi udostępniane on-line: upoważnienia innych osób do dostępu do danych medycznych, świadome zgody lub odmowy, informacji o kosztach leczenia (dostępne w ZIP), e-zwolnienia, wysokość odprowadzonych składek zdrowotnych, statusu o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Dla pracowników ochrony zdrowia (pielęgniarkom i położnym) IKP ma umożliwić wystawianie recept, nie tylko po osobistym zbadaniu pacjenta, ale również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Obecnie IKP służy do realizacji e-recept i częściowego wglądu w zrealizowane świadczenia medyczne. Internetowe Konto Pacjenta kontra Portal Pacjenta niestety przegrywa w kwestii funkcjonalności. Brak możliwości zdalnego umówienia wizyty czy badania w placówce, brak opcji rozmowy z lekarzem na czacie, audio lub video bez wychodzenia z domu, zamówienia recepty, dostępu do wyników badań on-line. Brak tych usług, to również powody, przez które czekamy w kolejce do lekarza. Z uwagi na rozproszenie większości funkcjonujących systemów IT w zdrowiu i brak interoperacyjności ciężko w praktyce wymieniać się między sobą informacjami. Przez co nie obserwujemy obecnie efektu wzajemnego wsparcia przy obsłudze pacjentów oraz porównywalności i kompletności informacji medycznych.

Dodaj komentarz