9 korzyści z telemedycyny w Polsce

9 korzyści z telemedycyny w Polsce – raport TGR

9 korzyści z telemedycyny w Polsce to artykuł, w którym dowiecie się o wydarzeniu z 19 czerwca 2018. To właśnie wtedy, o godzinie 13:00 w Warszawie opublikowano raport Telemedycznej Grupy Roboczej o potencjale drzemiącym w polskiej Telemedycynie. Materiał szczegółowo porusza sytuację zdalnych usług medycznych w naszym kraju. Jakie bariery napotyka ten obszar medycyny? Sprawdź w tym artykule.

Korzyści z telemedycyny w Polsce – raport TGR

Korzyści z telemedycyny w Polsce - raport TGR
Korzyści z telemedycyny w Polsce – raport TGR

Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza to zespół konsultantów i praktyków rozwiązań z obszaru telemedycyny w Polsce. Z raportu opracowanego przez Fundację, pt. „Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny w polskim systemie ochrony zdrowia” (dostępnego w zakładce Artykuły i Raporty) wynika, że największymi barierami rozwoju tej dziedziny opieki medycznej w Polsce są niski poziom świadomości zarówno w kwestii korzyści, jak i samej definicji, który zauważalny jest zarazem wśród lekarzy, a także pacjentów oraz niewystarczające finansowanie świadczeń telemedycznych przez NFZ. Równocześnie autorzy raportu zwracają uwagę na konieczność zapewnienia pełnej spójności systemu prawnego w zakresie regulacji związanych z telemedycyną.

Rozwój telemedycyny w Polsce

Dzięki rozwiązaniom z obszaru telemedycyny możemy stworzyć solidny model opieki koordynowanej dla pacjenta. Korzyści z opieki koordynowanej to szybszy dostęp do opieki medycznej, skuteczniejsze leczenie i wygoda, która w obecnych czasach jest synonimem jakości usług zdrowotnych. Niestety na obecną chwilę większość rozwiązań telemedycznych jest dostępna na rynku komercyjnym, co stanowi barierę wejścia do świadomości Polaków i uzyskania efektu skali. W ramach narodowego płatnika NFZ finansowane są jedynie telekonsylia geriatryczne, kardiologiczne i hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna. Pomimo dostępności od ponad 2,5 roku na rynku powyżej finansowanych rozwiązań liczby o poziomie wykorzystania świadczeń nie napawają optymizmem. Lekarze rodzinni przeprowadzili z Pacjentami łącznie 317 takich zdalnych konsultacji. O fiasku telekonsyliów mówi się już głośno.

Bariery rozwoju usług telemedycznych

Bariery rozwoju usług telemedycznych
Bariery rozwoju usług telemedycznych

Raport wskazuje 3 najważniejsze ograniczenia: prawno-systemowe, technologiczne i świadomościowe. Brak spójności przepisów, brak podejścia strategicznego w kwestii finansowania i marnowanie szans płynących z pilotaży — to zarzuty natury prawnej. W technologii również mamy ograniczenia. Niedostateczna informatyzacja, ograniczenia czasowo terytorialne rozwiązań, niewykorzystanie istniejących platform regionalnych oraz brak wykwalifikowanego personelu w zakresie obsługi infrastruktury telemedycznej. Na końcu lęk przed nową technologią, niepewność tak lekarzy, jak i pacjentów co do bezpieczeństwa i finansowania ograniczają wzrost tego typu projektów.

9 korzyści z telemedycyny w Polsce

Jakie 9 korzyści z telemedycyny w Polsce zawiera raport? Prócz szerokiego spojrzenia na zrealizowane rozwiązania telemedyczne, wskazania postulatów dotyczących dalszego rozwoju skupia się na korzyściach z Telemedycyny w Polsce. Dla osób i placówek medycznych świadczących usługi zdrowotne telemedycyna to:

  1. poprawa efektów klinicznych leczenia
  2. skrócenie samego leczenia
  3. skuteczniejsza i efektywniejsza profilaktyka zdrowotna
  4. wzrost jakości świadczonych usług
  5. oszczędność czasu
  6. przyspieszenie dostępu do świadczeń, przez co skrócenie kolejek
  7. w efekcie obniżenie kosztów leczenia pacjenta
  8. zwiększenie liczby wykonanych świadczeń
  9. łatwiejsza komunikacja pomiędzy placówkami medycznymi i pacjentem

Korzyści z telemedycyny dla polskiej gospodarki

Korzyści z telemedycyny dla polskiej gospodarki
Korzyści z telemedycyny dla polskiej gospodarki

Rozwój telemedycyny w Polsce, w tym implementacja rozwiązań telemedycznych do publicznej służby zdrowia ma nie tylko wymiar stricte zdrowotny, ale również gospodarczy. Otwarcie na nowe technologie w służbie zdrowia ma szansę rozwinąć świeżą gałąź gospodarki. Do tego procesu przygotowują się uczelnie, kształcąc specjalistów opieki zdrowotnej z nowych technologii w ochronie zdrowia. Wspierając rozwój polskich przedsiębiorstw, dajemy szansę na innowacyjność, która objawi się w polskich produktach i usługach telemedycznych, podnosząc jakość życia pacjentów z chorobami przewlekłymi i zwiększając ich aktywność zawodową.

O telemedycynie w realiach Mazowsza możecie poczytać w artykule Warsztaty eZdrowie mazowieckie na WUM i materiałach dotyczących warsztatów i spotkań eksperckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym realizowanych przy udziale Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny – Artykuły i Raporty.

 

Dodaj komentarz